အလုပ်လျှောက်လွှာ

GM Connection Pte Ltd. သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အလုပ်ရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားသောအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။

သင့်အားပိုမိုနားလည်စေရန်ဤအလုပ်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်ရန် ၁၀-၁၅ မိနစ်အချိန်ယူပါ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။